Robotcenter Norr AB

 

Robotcenter Norr AB (RCN) är ett företag som arbetar med industriell automation i företrädesvis svensk verkstadsindustri. Vi är ett företag med gedigen och lång branscherfarenhet och omfattar i dagsläget 20 personer. Kunden i centrum och korta beslutsvägar är levande motton hos oss.
 
Huvudinriktningen är att leverera kompletta produktionsfärdiga utrustningar för flexibel obemannad produktion. Industrirobotar är en del av vår kompetens och ingår ofta i våra projekt.
 
Affärsidé
Vår målsättning är att med tillämpad automationslösning tillgodose kundens behov och krav av en effektiv och rationell produktion, genom att erbjuda och använda marknadens, vid varje tillfälle, mest optimala komponenter och lösningar i våra anläggningar. Detta för att säkerställa högsta möjliga tekniska tillgänglighet och minimalt operatörsberoende.
 
Långsiktiga relationer
I vår strävan att nå långsiktiga affärsrelationer fokuserar vi på en bra kundanpassad projektanalys som följs av en kostnadseffektiv lösning - levererad i rätt tid. En god kunddokumentation och projektuppföljning är självklarheter och ingår i vårt kvalitetssystem.

Robotcenter Norr AB
Maskingatan 8
904 22 UMEÅ
Telefon: 090-13 70 00
E-post: info@rcn.se