Automatisk gaskåperensare


Vid bågsvetsning är svetsläget av kritisk betydelse för att erhålla rätt kvalité och hållfasthet. Därför använder många av våra kunder sig av olika metoder av sökning.
 
En vanlig metod är elektrisk sökning med gaskåpan. Det är då mycket viktigt att kontaktytan på gaskåpan är väl rengjord för att få ett korrekt sökresultat.
 
För att säkerställa detta har vi utvecklat en automatisk gaskåperensare som säkerställer god elektrisk ledningsförmåga på gaskåpans utsida för sökning. Har man inte goda rutiner på detta kan man få diffusa fel på svetslägen beroende på att roboten måste lägga ett varierande tryck på gaskåpan innan sökträff registreras.
 
Detta ger olika sökresultat.

Robotcenter Norr AB
Maskingatan 8
904 22 UMEÅ
Telefon: 090-13 70 00
Telefax: 090-14 15 75
E-post: info@rcn.se